Ćwiczenia wchodzące w skład trójboju siłowego (przysiad, wyciskanie sztangi leżąc, martwy ciąg) są odwzorowaniem trzech popularnych wzorców ruchowych. Praca nad prawidłowym funkcjonowaniem mięśni w nie zaangażowanych powinna wpływać korzystnie na wykonywanie tych ruchów w życiu codziennym. Z drugiej strony, znaczne obciążenia treningowe mogą być przyczyną przeciążeń, powodujących dolegliwości ze strony układu kostno-mięśniowego. Ten argument jest często podnoszony w obawie przed treningiem ze znacznymi obciążeniami. Postanowiliśmy więc sprawdzić, jak regularne, ciężkie treningi trójboju wpływają na funkcje narządu ruchu.

Do badania zaangażowano 185 osób regularnie trenujących trójbój siłowy. Porównano ich z grupą kontrolną, którą stanowiły 193 osoby, które zadeklarowały brak aktywności fizycznej w zakresie jakiegokolwiek treningu siłowego. Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego opartego o kwestionariusz autorski, w którym pytano o specyfikę treningu, częstość i rodzaj kontuzji, oraz występowanie dolegliwości bólowych podczas określonych ruchów opartych o najczęściej wykorzystywane w życiu codziennym wzorce.

Osoby uprawiające ciężki trening siłowy istotnie statystycznie rzadziej odczuwają dolegliwości bólowe kręgosłupa. W ilości osób odczuwających ból podczas chodzenia po płaskim terenie, podnoszenia rzeczy z podłogi oraz przenoszenia przedmiotów ponad poziomem wzroku pomiędzy badanymi grupami również wykazano istotne różnice na korzyść grupy badanej. Istotnych statystycznie różnic pomiędzy obiema grupami w dolegliwościach bólowych stawów oraz w ilości osób odczuwających ból podczas siadania – żadna z grup nie zgłaszała dolegliwości bólowych istotnie rzadziej.

Zarówno w świetle tych badań, jak i dotychczasowego dorobku naukowego, bezsprzecznie należy stwierdzić korzystny wpływ treningu siłowego na zdrowie narządu ruchu. Osoby trenujące trójbój siłowy, operujące bardzo dużymi ciężarami, rzadziej odczuwają dolegliwości bólowe w obrębie kręgosłupa oraz stawów obwodowych w przypadku większości ruchów dnia codziennego.

Wyniki badań są nie tylko istotną wskazówką dla osób już trenujących siłowo, ale też ważną informacją dla osób unikających treningu z wykorzystaniem obciążeń. Z wyjątkiem radykalnym przeciwwskazań medycznych, nie ma powodów, by obawiać się ciężaru na treningu.