Zdobywane zarówno na salach treningowych, jak i w warunkach klinicznych.