bezpieczny trening personalny

Nowe standardy higieniczne w Studiu Inspirowani Ruchem

Od poniedziałku (18.05) przywracamy działalność w zakresie treningów personalnych. Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa, wprowadzamy dodatkowe środki higieny.

Dbałość o higienę to dla nas priorytet od pierwszego dnia funkcjonowania Studia. Z powodu epidemii COVID-19 wdrażamy dodatkowe środki, wykraczające poza rygor sanitarny narzucony przez GIS. Możemy dzięki temu zagwarantować najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa. Wprowadzone działania:

  • W studiu zainstalowany został specjalny filtr powietrza, który nieustannie oczyszcza powietrze m.in. z wirusów i bakterii.
  • Po każdym treningu, cały sprzęt oraz dotykane powierzchnie są dokładnie dezynfekowane.
  • Pomiędzy kolejnymi treningami zachowany jest 15-minutowy odstęp, podczas którego wszystkie pomieszczenia są wietrzone. Przerwa ta zapobiega także gromadzeniu się osób w studio.
  • Cała kadra wyposażona jest w środki ochrony osobistej, tj. maseczki, przyłbice oraz rękawiczki zmieniane po każdym treningu.
  • Do Waszej dyspozycji dostępny jest płyn do dezynfekcji rąk oraz rękawiczki jednorazowe.
  • Każda odwiedzająca nas osoba zobowiązana jest do wypełnienia ankiety epidemiologicznej.