Wykształcenie medyczne oraz sportowe, szkolenia i konferencje oraz działalność naukowa.