Kompleksowy kurs metody Postural Restoration Institute realizowany w innowacyjnej formie hybrydowej

  • Dowiedz się, jak skutecznie diagnozować i leczyć najpopularniejsze dysfunkcje posturalne i bólowe
  • Zdobądź efektywne narzędzia do pracy z postawą ciała
  • Naucz się integrować manualną pracę receptorową z ruchem, oddechem i narządami zmysłów
  • Poznaj kompleksowe podejście metody Postural Restoration Institute
  • Zbuduj pewność siebie w praktyce gabinetowej dzięki mentoringowi online po każdym module
  • Ucz się w kompleksowym systemie maksymalnie ułatwiającym zrozumienie założeń metody
  • Zdobądź oficjalne uprawnienia Postural Restoration Institute (3 akredytowane certyfikaty i wpis do bazy terapeutów PRI)

Po długiej przerwie, po raz kolejny w Polsce, mamy zaszczyt zaprosić Was na Kompleksowy Kurs Podstawowy Metody Postural Restoration Institute. Prowadzony będzie on w innowacyjnej wersji hybrydowej umożliwiającą ciągłą naukę i mentoring instruktora metody. Proponowany przez nas program kursu to aż 30 godzin nauki więcej niż w programie standardowym.

Dla kogo jest ten kurs?

Metoda PRI z założenia skierowana jest do fizjoterapeutów, trenerów medycznych oraz lekarzy, którzy chcą nauczyć się jak efektywnie pracować z pacjentem, uwzględniając kompleksowość ciała człowieka. Diagnostyka oraz terapia Postural Restoration Institute pozwala skutecznie pracować z najczęstszymi dolegliwościami, ale też umożliwia zwiększanie efektywności pracy narządu ruchu. Kurs PRI pokaże Ci jak pracować nie tylko z układem mięśniowo-powięziowym, ale także oddechowym, nerwowym, rozrodczym oraz wydalniczym czy też narządami zmysłów zarówno za pomocą technik manualnych, jak i specjalistycznych ćwiczeń. Metoda PRI jest także ceniona przez osoby pracujące z narządem wzroku, tj. okulistów i optometrystów, pozwala bowiem na korelację wzroku z postawą, diagnozowanie zaburzeń w tym obszarze oraz ich korygowanie.

Program kursu

I Moduł: Oddychanie Posturalne – Zintegrowane Podejście do Postępowania Leczniczego – Patomechanika Wzorców Kompleksu „Piersiowo-Brzusznego” realizowany w formie 3 dni zajęć stacjonarnych w Warszawie.

Kliknij i zobacz program

Ten zaawansowany kurs jest stworzony tak, aby klinicyści pozyskali wiedzę na temat wpływów postawy ciała: torsja żeber, asymetryczna praca tułowia na osiach skośnych, zaburzone wzorce oddechowe, nawykowe używanie dodatkowych mięśni oddechowych oraz pozycyjnie blokowanie funkcji przepony. Celem kursu jest ocena działania i odzyskanie równowagi wielostawowych łańcuchów mięśniowych tułowia. Przedstawione kompleksowe leczenie z użyciem manualnych i specyficznych niemanualnych technik terapeutycznych będzie służyć odbudowie zmiennej-naprzemiennej funkcji układu oddechowego i rotacji tułowia. Uczestnicy kursu będą mogli niezwłocznie ocenić funkcję pacjenta według klinicznej metodologii PRI i zastosować zdobytą wiedzę w przypadku między innymi: fibromyalgii, zespołu żebrowo-obojczykowego, duszności czy dysfunkcji barku.


Webinar I: Powtórzenie wiadomości z modułu I z częścią Q&A dot. praktycznego wdrożenia informacji z Modułu I


II Moduł: Miokinematyczna Odbudowa Wzorców Kompleksu „Lędźwiowo – Miedniczno – Udowego” – realizowany w formie dwudniowych zajęć online

Kliknij i zobacz program

Zaawansowany kurs pogłębiający wiedzę o biomechanicznych zależnościach pomiędzy ipsilateralną i kontralateralną cześcią zespołu lędźwiowo – miedniczno – udowego. Proces usprawniania ukierunkowany jest na odbudowę pozycji miedniczno – udowej oraz rekrutację odpowiednich mięśni, tak aby zniwelować synergizmy wywołujące patomechaniczne asymetrie powyższego kompleksu. Nacisk będzie kładziony na repozycję, inhibicję i torowanie oraz ćwiczenia i techniki wzmacniające rotację tułowia, miednicy i kości udowej. Zastosowanie szczegółowych technik terapeutycznych umożliwi przywrócenie poprawnej pozycji spoczynkowej i funkcji nadaktywnych mięśni. Uczestnicy kursu będą mogli bezzwłocznie zastosować nabyte umiejętności w pracy klinicznej, między innymi w leczeniu dysfunkcji stawów krzyżowo-biodrowych, bólów krzyża, zespołu mięśnia gruszkowatego, syndromu strzelającego biodra czy rwy kulszowej.


Webinar II: Powtórzenie wiadomości z modułu I z częścią Q&A dot. praktycznego wdrożenia informacji z Modułu II


III Moduł: Odbudowa Miednicy – Zintegrowane Podejście do Postępowania Leczniczego – Patomechanika Wzorców „Łonowo-Krzyżowych”  – realizowany w formie dwudniowych zajęć online

Kliknij i zobacz program

Zaawansowany kurs dotyczący integracji pozycji i funkcji przepon moczowo-płciowej z przeponą oddechową, aby odbudować naprzemienny ruch obręczy miednicznej. Uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą wpływu asymetrycznego ustawienia miednicy na dysfunkcję obręczy miednicznej. Szczegółowo będzie wyjaśniona pozycja i funkcja wlotu i wylotu miednicy w odniesieniu do anatomii, procesu oddychania z uwzględnieniem asymetrycznych wielostawowych łańcuchów systemu. Działania te są niezbędne do poprawy funkcji takich jak: odbudowa motoryki, poprzez zmianę kierunku ruchu dla zwiększenia szybkości i skoczności, nietrzymanie moczu, bóle sromu, problemy z seksem, bóle spojenia łonowego, problemy z defekacją, bóle stawu krzyżowo-biodrowego. Uczestnicy kursu będą mogli niezwłocznie ocenić pozycję i funkcję miednicy oraz układu oddechowego według klinicznej metodologii PRI, biorąc pod uwagę czynności dnia codziennego.


Webinar III: Powtórzenie wiadomości z modułu III z częścią Q&A dot. praktycznego wdrożenia informacji z Modułu III


IV Moduł: Rozbudowana część praktyczna. Dwudniowy kurs obejmujący techniki inhibicji i facylitacji manualne i niemanualne zawarte na powyższych trzech kursach. Kurs realizowany stacjonarnie w Warszawie.

 

Program kursu zaprojektowany został tak, aby maksymalnie ułatwić zrozumienie i wdrożenie metody PRI jego uczestnikom. Po zakończeniu pełnego cyklu kursu, fizjoterapeuta będzie zdolny do przeprowadzenia kompleksowej, skutecznej diagnostyki oraz wdrożenia efektywnych terapii zgodnie z założeniami metody Postural Restoration Institute. Ukończenie pełnego kursu daje także oficjalne uprawnienia terapeuty metody Postural Restoration Institute wraz z wpisem do bazy terapeutów PRI oraz otwiera możliwość do realizacji kursów doskonalących w metodzie PRI. Uczestnicy otrzymają także certyfikaty za każdy ukończony moduł szkolenia.

Kurs jest akredytowany przez Postural Restoration Institute. Przeczytaj więcej o Instytucie i metodzie PRI tutaj.
Metoda PRI jest nieustannie poddawana weryfikacji naukowej. Aktualny zbiór recenzowanych prac dotyczących tej metody znajduje się tutaj.

Terminy i koszt

Aktualne terminy szkolenia oraz jego cena znajdują się na stronie kursu PRI w Centrum Szkoleniowym Inspirowani Ruchem.

Moduł I jest realizowany stacjonarnie w Warszawie i trwa 3 pełne dni szkoleniowe.
Moduły II i III odbywają się zdalnie i trwają po 2 pełne dni szkoleniowe każdy.
Moduł IV jest realizowany stacjonarnie w Warszawie i trwa 2 pełne dni szkoleniowe.

Po każdym module odbędzie się webinar powtarzający materiał, systematyzujący wiedzę w ujęciu praktycznym oraz sesja Q&A dotycząca praktycznego wdrożenia zdobytej wiedzy. Jego termin będzie ustalany z uczestnikami szkolenia na każdym z modułów – powyższe daty webinarów są orientacyjne. Webinary są nagrywane i udostępniane uczestnikom kursu.

Istnieje możliwość udziału tylko w wybranych modułach szkolenia. W module IV mogą brac udział tylko uczestnicy modułów II i III.

Prowadzący kurs
PRI Polska Michał Niedzielski

Michał Niedzielski
Fizjoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem, oficjalny terapeuta i instruktor metody Postural Restoration Institute, autor wielu publikacji naukowych, kursów i wystąpień na konferencjach międzynarodowych. Na co dzień przyjmuje w Horseheads Comprehensive Physical Therapy w Nowym Jorku, której jest założycielem. Ma także gabinet na Manhattan 59th, gdzie przyjmuje wraz z stomatologami. Zajmuje się pacjentami o szerokim spektrum dolegliwości, od niewielkich bóli po obezwładniające dysfunkcje. Jego celem jest przywrócenie funkcji każdego pacjenta do możliwie najwyższego poziomu. Poza tym, swoimi działaniami wspiera sukcesy zawodowych sportowców, w tym m.in. srebrnego olimpijczyka z Sydney.

Zapisy

Zapisy na szkolenie metody PRI dostępne są przez nasze Centrum Szkoleniowe (kliknij aby przejść do strony).

W razie dodatkowych pytań jesteśmy do dyspozycji pod nr 664 591 666.