Czym jest neurologia funkcjonalna? P-DTR i neurotrening

Trener personalny i fizjoterapeuta są osobami które na ogół nie kojarzą się z neurologią. Jest to mocno błędne myślenie. Obie te specjalizacje pracują z narządem ruchu, którego wszelkie funkcje kontrolowane są przez układ nerwowy. Neurologia funkcjonalna (P-DTR i neurotrening) to sposób pracy, który ukierunkowuje podejmowane środki na modyfikację działania układu nerwowego. W ten sposób, dochodzi do w pełni kontrolowanej pracy z organizmem człowieka.

P-DTR – neurologia funkcjonalna w terapii manualnej

Generalnie, neurologię funkcjonalną możemy podzielić na dwa odłamy – manualne terapie odruchowe oraz neurotrening. Najpopularniejsza z terapii manualnych w nurcie neurologii funkcjonalnych to P-DTR (Proprioceptive Deep Tendon Reflex). W metodzie tej kluczowa jest szczegółowa diagnostyka, pozwalająca precyzyjnie znaleźć problematyczny obszar. Zarówno badanie, jak i diagnostykę prowadzi się poprzez odpowiednią stymulację receptorów, stąd też w prowadzeniu terapii P-DTR niezwykle istotna jest ich znajomość. Ważne jest, aby wiedzieć, gdzie znajduje się dany receptor, jakie bodźce odbiera, oraz jak go stymulować. Informację zwrotną z organizmu w terapii P-DTR uzyskujemy z wykorzystaniem manualnych testów mięśniowych, określanych także testami nerwowo-mięśniowymi. Są one zapożyczone z założeń kinezjologii stosowanej. Pozwalają określić toniczność danego mięśnia (który może być hipotoniczny, normotoniczny lub hipertoniczny) oraz ocenić jego odpowiedź na bodźcowanie odpowiednich receptorów w drodze odruchu miotatycznego.

W P-DTR poza bodźcami manualnymi wykorzystuje się także zewnętrzne bodźce, wprowadzane bez kontaktu z organizmem człowieka. Najpopularniejszym środkiem modyfikującym odpowiedź układu nerwowego, charakterystycznym dla tej metody, jest karta zawierająca po jednej stronie symbol X, zaś po drugiej dwie równoległe linie (X i II). Poza nią, w terapii Proprioceptive Deep Tendon Reflex wykorzystuje się również bodźce dźwiękowe oraz wzrokowe, adekwatne do odpowiednich dróg nerwowych.

Dołącz do newslettera i otrzymuj za darmo co dwa tygodnie lekcje neurologii funkcjonalnej

* wymaganeTerapia P-DTR pozwala odnajdywać oraz rozwiązywać pierwotne źródła problemów. Ból w jednym miejscu, może być kompensacją problemu leżącego w zupełnie innym obszarze ciała. Stąd też metoda ta uważana jest za wysoko skuteczną. Skupia się na szczegółowej diagnostyce i terapii najważniejszych miejsc problematycznych w ciele.

Neurotrening – maksymalnie efektywna praca ruchem

Neurologia funkcjonalna obejmuje także pracę poprzez świadomie i precyzyjnie prowadzony ruch, co określa się jako neurotrening. Znajomość zasad kontroli nerwowej ruchu oraz reakcji organizmu na konkretne czynności ruchowe pozwala na wysoce efektywną pracę. Wykorzystywanie neurologii funkcjonalnej w ćwiczeniach może mieć zarówno wymiar terapeutyczny, jak i treningowy. Pozwala korygować problematyczne wzorce ruchowe redukując dolegliwości bólowe, lub też stymulować organizm do bardziej efektywnej pracy, niezależnie od celu treningowego.

p-dtr
Neurotrening można wdrażać nawet w najbardziej podstawowe wzroce ruchowe. Odpowiednia stymulacja pozwala zmaksymalizować efektywność „klasycznych” ćwiczeń.

Neurotrening obejmuje nie tylko pracę ćwiczeniami fizycznymi, ale też łączenie ruchu z pracą na zmysłach. Zaangażowanie wzroku, słuchu czy też poczucia równowagi istotnie zwiększa kompleksowość treningu, pozwalając na osiągnięcie lepszych rezultatów. Znajomość zasad neurologii funkcjonalnej pozwala także na korekcje zaburzeń spowodowanych nieprawidłową synchronizacją odbieranych bodźców (wzrokowych, słuchowych, przestrzennych itp.) z odpowiedzią ruchową.

Miejsce neurologii funkcjonalnej w terapii

W jakich sytuacjach techniki takie jak neurotrening czy P-DTR mogą okazać się przydatne? Z pewnością są to metody pozwalające skutecznie poprawiać możliwości organizmu. Są też jednak wysoce efektywnymi metodami terapii szerokiego spektrum problemów. Wyróżnić tu możemy bóle kręgosłupa, stawów i mięśni, zawroty i bóle głowy, sztywności, ograniczenia mobilności, zaburzenia koordynacji i równowagi, a także chorobę lokomocyjną. Ze względu na wysoką precyzję działania, neurologia funkcjonalna pozwala na efektywną pracę przy zmniejszeniu liczby potrzebnych wizyt.

W Studiu Inspirowani Ruchem pracujemy metodą P-DTR, a także prowadzimy neurotreningi, dzięki czemu możemy efektywnie pomagać osobom z wieloma problemami. Jeśli nie jesteś pewny, czy nasze kompetencje pozwolą rozwiązać Twoje dolegliwości, skontaktuj się z nami, a my rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Leave a Comment